Skip navigation

tax havens

Photo Exhibition on Tax Havens and Offshore Centres

Photo Exhibition on Tax Havens and Offshore Centres organized and conceived by the working group of taxes of Attac Germany and the office "Stadtblind"

Photo Exhibition on Tax Havens and Offshore Centres

We are still looking for photos - please send us pictures of the tax havens and offshore centres you visited!

The exhibition is organized and conceived by the working group of taxes of Attac Germany and the office "Stadtblind" and will be opened in Dortmund (D) the 21th of September and around that time in Leipzig. It will be shown in several locations in Austria and Germany.

Please send you photos to: silke.oetsch@attac.de

Or post them on this site.

Thank you a lot!

 

The concept:

Attac Polska

Grupa Attac Polska

Majątek 358 najbogatszych miliarderów świata wynosi tyle, ile łączne
dochody 2,3 miliarda najbiedniejszych - tj. 45% ludności naszej planety.

W USA 42% majątku narodowego jest własnością 1% populacji. W innych
krajach rozwiniętych proporcje te kształtują się niewiele korzystniej,
a dysproporcje te wykazują stałą tendencję rosnącą.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Bank Rozliczeń
Międzynarodowych, dziennie na świecie poza kontrolą rządów obraca się
walorami równymi całemu PKB (Produktowi Krajowemu Brutto) Japonii.
Roczna wartość ponadnarodowych operacji finansowych to 900 bilionów USD
- kilkanaście razy więcej niż łączny PKB wszystkich państw świata.

Oparte na czystej spekulacji transakcje walutowe osiągają równowartość
1300 miliardów dolarów dziennie. Jest to 50 razy (!) więcej, niż wynosi
wartość wymiany handlowej i niemal tyle, ile suma rezerw wszystkich
banków narodowych świata, wynoszących łącznie ok. 1500 miliardów
dolarów. [Le monde diplomatique, 07/1997 - Rene Passet, Ces promesses
des technologies de l’immatériel]