Skip navigation

News from Attac Sweden

Syndiquer le contenu Attac.se
Allt om politik
Mis à jour : il y a 46 semaines 12 heures

En sammanfallande länk

sam, 24/07/2021 - 12:18

Människan har en biologisk drift i att lyda. Det börjar redan vid de tidigaste åren där föräldrarna agerar ledare. Det här främjar både barnens utveckling och stimulans. Människan behöver med andra ord ha någonting att lyda under för att överhuvudtaget kunna hantera ett liv på denna planet.

Vi är alla individer i en kollektiv värld och den politiska sfären är något som, ibland omedvetet, tidigt påverkar oss på flera plan. Det är helt enkelt något vi alla mer eller mindre har inom oss, vilket på sikt också avspeglar sig i flera avseenden.

Den totala entreprenören

Politik är ett begrepp som är svårt att egentligen ge en entydig definition på. Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till när ämnet i fråga lyfts. Det finns med i alla avseenden av livet, vilket på gott och ont påverkar oss på diverse sätt.

Politik byggs upp av tankar, känslor och reflektioner. Det är när dessa omsätts från teori till praktik som politik i sin renaste form kan uppstå. Det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. Den stora frågan förblir oftast vem eller vilka som bär ansvaret för en handling. Det politiska spektrumet baseras ofta på en struktur där denna fråga inte ska behöva ställas. Det här kan beroende på system och uppbyggnad se ut på en rad olika sätt där egentligen alla sätt är bra utom de dåliga. Inte sällan är det också just det här som ofta blir problemet.

Det här kan exempelvis jämföras med en aktör på byggmarknaden där densamme står för hela delen av ett projekt. På samma sätt arbetar Magnusson advokatbyrå för att täcka alla klienters behov. De har även en internationell förankring där arbetet ofta sammanfaller med det politiska landskapet.

Drömmarnas teater

I grunden handlar politik om en slags styrning där samhällsmedborgare ska följa de lagar och beslut som tas. Politikens toppskikt innehåller inte sällan regering, riksdag, domstolar och andra makthavande organ. Dessa har i sin tur underliggande myndigheter där själva vardagen utspelas. Huruvida det här fungerar i praktiken är aldrig hugget i sten. Det finns en mängd olika sätt över hur ett samhälle styrs samt ser ut. Det finns heller aldrig några garantier på hållbarhet i systemet.

Det fascinerande med politik är att det precis som mycket annat är betydligt enklare i tanke än vad det är i handling. Det cirkulerar ständigt goda idéer men som vid minsta motgång förhåller sig bräckliga.

Åter igen går det tillbaka till vardagslivet. Eftersom ingen människa är den andra lik kommer det heller aldrig finnas ett enhetligt system där gemene man förenas i ett politiskt faktum.

Hand i hand med politiken går även de omkringliggande sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa faktorerna som ständigt präglar våra liv.

Det är även viktigt att i första hand komma ihåg oliktänkande som någonting bra. Det skapar frågor om hur någonting är, bör eller ska vara förskaffat och kan på samma gång även ge såväl inspiration som motivation.

Politiken står alltid inför ständiga utmaningar och en balans bör hittas för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås.

Catégories: Attac Planet